Dobro došli na web-stranicu Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije!

Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije je udruga osnovana i vođena ciljevima udruživanja medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije radi razmjene specifičnih znanja, vještina i iskustva u radu, podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga te dostizanja najboljeg standarda prakse.

Nadamo se da će te na našim novim stranicama pronaći mnošto zanimljivosti.