Poreč – Enterostomalna terapija u Hrvatskoj

04.- 06. svibnja 2018.

 


Poreč – Klinička prehrana u kirurgiji

26.-28. veljače 2016.

Teme stručnog skupa

 • Nutritivna potpora i priprema elektivnog kirurškog bolesnika
 • Klinička prehrana u hitnim kirurškim stanjima
 • Prehrana kirurških bolesnika u jedinicama intenzivne njege

U suradnji:

 • HDDK i HD za kliničku prehranu – Hrvatskog liječničkog zbora
 • Bolnice St. Mark”s iz Londona

 

Trakošćan – Enterostomalna terapija bez granica

 • Pozvani predavači – enterostomalni terapeuti iz R Slovenije
 • Okrugli stol – Budućnost enterostomalne terapije u Hrvatskoj
 • Dogovor o pokretanju studija enterostomalne terapije te formalnom načinu realiziranja istog – daljnje usavršavanje nakon stečenog akademskog naziva
 • Radionica – Prijeoperacijsko markiranje i pozicioniranje stome
 • Upoznavanje MZ, HKMS, Udruga pacijenata, HUMS, ET iz Slovenije

 


 

SESTRINSTVO U ENDOSKOPSKOJ KIRURGIJI

Tuhelj, 19.-20.05.2016.

 

 

 • U suradnji s Hrvatskim društvom operacijskih sestara
 • Hrvatskim društvom za endoskopsku kirurgiju – HLZ

 

 

 

 


 

Poreč – Duboka venska tromboza u abdominalnoj onkološkoj kirurgiji

25.-27.11.2016.

 

 • PREPORUKE ZA PREVENCIJU I RANO OTKRIVANJE DVT
 • PREPORUKE HDDK ZA PRODULJENU MEDIKAMENTOZNU PREVENCIJU DVT NAKON ABOMINALNIH ONKOLOŠKIH ZAHVATA
 • FORMIRANJE RADNE SKUPINE ZA IZRADU SMJERNICA – članovi su i DMSTDK

 

 

 

 


 

Obilježavanje međunarodnog dana sestrinstva

8.-12.05.2017.

Znamo li što je stoma?

 


 

Cvjetni trg – 12.05.2017.


 

20. Svibnja  – obilježavanje međunarodnog dana oboljelih od IBD


 

DAN IRISA ZA PLAVU VRPCU – 27.SVIBNJA 2017.

 


 

I.KONGRES  DMSTDK – OPATIJA 7.-10. 6. 2017.