Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije je novoosnovano Društvo s ciljem promicanja kvalitete zdravlja digestivnih bolesnika i njihovih obitelji.

Društvo medicinskih sestara/tehničara ili skračeno DMSTDK je udruga osnovana 26.09.2015. godine u Opatiji na osnivačkoj skupini iz ideje istomišljenika sa ciljem udruživanja medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije radi razmjene specifičnih znanja i vještina; podizanja razine kvalitete pružanja zdravstvenih usluga te dostizanje najboljeg standarda prakse u zdravstvu danas.

Za predsjednicu Društva izabrana je Vesna Konjevoda, dipl.med.tech., dopredsjednicu Sanja Juretić, mag.sestrinstva, te tajnicu društva Irena Rašić ,dipl.med.techn.

Ciljane skupine djelovanja Društva su građani opće populacije, odgojno-obrazovne ustanove te zdravstvene ustanove kako bi se na najjednostavniji način približili svima koji su željni znanja kao i onima kojima je to znanje potrebno.

Aktivnim radom i djelovanjem na svim područjima trudimo se postići kvalitetan razvoj strukturiranih programa znanja i vještina organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, seminara, predavanja, tečajeva i svih oblika trajnog sestrinsko-medicinskog usavršavanja.

Na taj način se trudimo osigurati kvalitetno unapređenje zdravstvene njege i skrbi kirurških bolesnika; edukaciju digestivnih kirurških i drugih bolesnika kao i njihovih obitelji.

Poboljšanje suradnje s primarnom zdravstvenom zaštitom, razvoj suradnje sa srednjim školama, veleučilištima i sveučilištima, suradnjom sa obrazovnim ustanovama iz zdravstvenog sustava te suradnja sa udrugama i društvima čiji su članovi digestivni bolesnici su samo neki od alata kojim želimo podići kvalitetu života oboljelih od digestivnih bolesti.